| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 499 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 2
Export Excel :
6. Angsuwathana S., Leerasiri P., Rattanachaiyanont M., Tanmahasamut P., Dangrat C., Indhavivadhana S., Techatrisak K.
Health check-up program for pre/postmenopausal women at Siriraj Menopause Clinic.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2007.  90  (1): 1-8.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
7. Ansari A.A., Pattanapanyasat K., Pereira L.E.
Autoimmunity and HIV/simian immunodeficiency virus infection: A two edged sword.
Hepatology Research.  2007.  37  S389-S395.
Journal Name : Hepatology Research
Source : Scopus
8. Ansari A.A., Pereira L.E., Mayne A.E., Onlamoon N., Pattanapanyasat K., Mori K., Villinger F.
The role of disease stage, plasma viral load and regulatory T cells (Tregs) on autoantibody production in SIV-infected non-human primates.
Journal of Autoimmunity.  2007.  28  (39143): 152-159.
Journal Name : Journal of Autoimmunity
Source : Scopus
9. Anukulkitch C., Rao A., Dunshea F.R., Blache D., Lincoln G.A., Clarke I.J.
Influence of photoperiod and gonadal status on food intake, adiposity, and gene expression of hypothalamic appetite regulators in a seasonal mammal.
American Journal of Physiology - Regulatory Integrative and Comparative Physiology.  2007.  292  (1): R242-R252.
Journal Name : American Journal of Physiology - Regulatory Integrative and Comparative Physiology
Source : Scopus
10. Apisarnthanarak A., Kiratisin P., Saifon P., Kitphati R., Dejsirilert S., Mundy L.M.
Clinical and molecular epidemiology of community-onset, extended-spectrum β-lactamase-producing Escherichia coli infections in Thailand: Aย case-case-control study.
American Journal of Infection Control.  2007.  35  (9): 606-612.
Journal Name : American Journal of Infection Control
Source : Scopus
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th