| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 499 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 11
Export Excel :
51. Buranakitjaroen P., Phoojaroenchanachai M., Saravich S.
Microalbuminuria in Thai essential hypertensive patients.
Journal of International Medical Research.  2007.  35  (6):
Journal Name : Journal of International Medical Research
Source : Scopus
52. Cazzavillan S., Ratanarat R., Segala C., Corradi V., de Cal M., Cruz D., Ocampo C., Polanco N., Rassu M., Levin N., Ronco C.
Inflammation and subclinical infection in chronic kidney disease: A molecular approach.
Blood Purification.  2007.  25  (1):
Journal Name : Blood Purification
Source : ISI
53. Chaicharoen Tantanate, M.D.
Appropriate Test Utilization in Clinical Laboratory.
Siriraj Medical Journal.  2007.  59  (3): 152-154.
Department : Clinical Pathology
Journal Name : Siriraj Medical Journal
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
54. Chaicharoen Tantanate, M.D.,Navapun Charuruks, M.D.
Cost Analysis in Clinical Laboratory in Thailand.
Siriraj Medical Journal.  2007.  59  (1): 35-39.
Department : Clinical Pathology
Journal Name : Siriraj Medical Journal
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
55. Chaicharoen Tantanate, M.D.,Wanida Wongtiraporn, M.D.,Nipattra Tragonlugsana, B.Sc.,Narumol Chuensomboon, M.T.,Sontana Siritantikorn, Dr. rer. Nat.
Synthesis of von Willebrand Factor Antigen in Chlamydophila pneumoniae-Infected Endothelial Cells.
Siriraj Medical Journal.  2007.  59  (2):
Department : Clinical Pathology/Microbiology
Journal Name : Siriraj Medical Journal
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th