| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 499 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 10
Export Excel :
46. Bota D., Desjardins A., Rich J., Vredenburgh J., Quinn J., Sathornsumetee S., Goli K., Salvado A., Friedman H., Reardon D.
Update on phase II trial of imatinib mesylate (GLEEVEC) and hydroxyurea for adults with recurrent/progressive low-grade glioma.
Neuro-Oncology.  2007.  9  (4):
Journal Name : Neuro-Oncology
Source : ISI
47. Brink S., Laffel L., Likitmaskul S., Liu L., Maguire A.M., Olsen B., Silink M., Hanas R.
Sick day management in children and adolescents with diabetes.
Pediatric Diabetes.  2007.  8  (6):
Journal Name : Pediatric Diabetes
Source : Scopus
48. Bunchungmongkol N., Somboonviboon W., Suraseranivongse S., Vasinanukorn M., Chau-in W., Hintong T.
Pediatric anesthesia adverse events: The Thai Anesthesia Incidents Study (THAI Study) database of 25,098 cases .
Journal of the Medical Association of Thailand.  2007.  90  (10):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
49. Bunnag C., Fuangtong R., Pothirat C., Punyaratabandhu P.
A comparative study of patients' preferences and sensory perceptions of three forms of inhalers among Thai asthma and COPD patients.
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology.  2007.  25  (2-3): 99-107.
Journal Name : Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
Source : Scopus
50. Buranakitjaroen P., Mangklabruks A., Leungwattanakij S., Ngaothamatasn W., Malhotra C., Chee C., Mohamed S.R., Dato'Johan R.M.
Efficacy and safety of sildenafil in Asian males with erectile dysfunction and cardiovascular risk.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2007.  90  (6): 1100-1108.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th