| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 275 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 9
Export Excel :
41. Chierakul N., Wongwisutikul P., Vejbaesya S., Chotvilaiwan K.
Tumor necrosis factor-ฮฑ gene promoter polymorphism is not associated with smoking-related COPD in Thailand.
Respirology.  2005.  10  (1): 36-39.
Journal Name : Respirology
Source : Scopus
42. Chinachoti T., Chau-in W., Suraseranivongse S., Kitsampanwong W., Kongrit P.
Postoperative reintubation after planned extubation in Thai Anesthesia Incidents Study (THAI Study).
Journal of the Medical Association of Thailand.  2005.  88  (SUPPL. 7):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
43. Chinachoti T., Suraseranivongse S., Pengpol W., Valairucha S.
Delayed detection of esophageal intubation: Thai anesthesia incidents study (Thai study) database of 163,403 cases.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2005.  88  (SUPPL. 7):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
44. Chinchang W., Viprakasit V., Pung-Amritt P., Tanphaichitr V.S., Yenchitsomanus P.-T.
Molecular analysis of unknown ฮฒ-globin gene mutations using polymerase chain reaction-single strand conformation polymorphism (PCR-SSCP) technique and its application in Thai families with ฮฒ-thalassemias and ฮฒ-globin variants.
Clinical Biochemistry.  2005.  38  (11): 987-996.
Journal Name : Clinical Biochemistry
Source : Scopus
45. Chinratanapisit S., Tunsuriyawong P., Vichyanond P., Visitsunthorn N., Luangwedchakarn V., Jirapongsananuruk O.
Chronic rhinosinusitis and recurrent nasal polyps in two children with IgG subclass deficiency and review of the literature.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2005.  88  (SUPPL. 8):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th