| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 275 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 7
Export Excel :
31. Chaopotong P., Titapant V., Boriboonhirunsarn D.
Menopausal symptoms and knowledge towards daily life and hormone replacement therapy among menopausal women in Bangkok.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2005.  88  (12): 1768-1774.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
32. Charoencholvanich K., Pongcharoen B.
Oxford knee score and SF-36: Translation & reliability for use with total knee arthroscopy patients in Thailand.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2005.  88  (9): 1194-1202.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
33. Charuluxananan S., Chinachoti T., Pulnitiporn A., Klanarong S., Rodanant O., Tanudsintum S.
The Thai Anesthesia Incidents Study (THAI Study) of perioperative death: Analysis of risk factors.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2005.  88  (SUPPL. 7):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
34. Charuluxananan S., Punjasawadwong Y., Suraseranivongse S., Srisawasdi S., Kyokong O., Chinachoti T., Chanchayanon T., Rungreungvanich M., Thienthong S., Sirinan C., Rodanant O.
The Thai Anesthesia Incidents Study (THAI Study) of anesthetic outcomes : II anesthetic profiles and adverse events.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2005.  88  (SUPPL. 7):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
35. Charuluxananan S., Suraseranivongse S., Punjasawadwong Y., Somboonviboon W., Nipitsukarn T., Sothikarnmanee T., Vasinanukorn M., Werawatganon T., Tanudsintum S., Lekprasert V., Hintong T.
The Thai Anesthesia Incidents Study (THAI Study) of anesthetic outcomes: I description of methods and populations.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2005.  88  (SUPPL. 7):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th