| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 275 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 55
Export Excel :
271. Witoonchart C., Fangsa-ard T., Chaoaree S., Ketumarn P., Kaewpornsawan T., Phatthrayuttawat S.
Parents' common pitfalls of discipline.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2005.  88  (SUPPL. 8):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
272. Wongkajornsilp A., Sangsuriyong S., Hongeng S., Waikakul S., Asavamongkolkul A., Huabprasert S.
Effective osteosarcoma cytolysis using cytokine-induced killer cells pre-inoculated with tumor RNA-pulsed dendritic cells.
Journal of Orthopaedic Research.  2005.  23  (6): 1460-1466.
Journal Name : Journal of Orthopaedic Research
Source : Scopus
273. Wongkamchai S., Rongsriyam K., Nochot H., Mahakittikun V., Sermsart B., Choochote W., Kanjanopart K.
Efficacy of various synthetic pyrethroid-impregnated encasement materials against house dust mite under laboratory conditions.
Experimental and Applied Acarology.  2005.  35  (4): 293-300.
Journal Name : Experimental and Applied Acarology
Source : Scopus
274. Wongwananuruk T., Borriboonhirunsarn D.
Incidence of vaginal breech delivery in singleton in Siriraj Hospital.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2005.  88  (5): 582-587.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
275. Xiao S., Day-Storms J.J., Srisawat C., Fierke C.A., Engelke D.R.
Characterization of conserved sequence elements in eukaryotic RNase P RNA reveals roles in holoenzyme assembly and tRNA processing.
RNA.  2005.  11  (6): 885-896.
Journal Name : RNA
Source : Scopus
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th