| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 275 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 10
Export Excel :
46. Chiowchanwisawakit P., Koolvisoot A., Ratanasuwan W., Suwanagool S.
Prevalence of rheumatic disease in HIV infected Thai patients.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2005.  88  (12): 1775-1781.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
47. Chirapapaisan N., Sadun A.A.
A traumatic bitemporal hemianopia with macular sparing.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2005.  88  (SUPPL. 9):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
48. Chokephaibulkit K., Chaisilwattana P., Vanprapar N., Phongsamart W., Sutthent R.
Lack of resistant mutation development after receiving short-course zidovudine plus lamivudine to prevent mother-to-child transmission.
AIDS.  2005.  19  (11): 1231-1233.
Journal Name : AIDS
Source : Scopus
49. Chokephaibulkit K., Plipat N., Cressey T.R., Frederix K., Phongsamart W., Capparelli E., Kolladarungkri T., Vanprapar N.
Pharmacokinetics of nevirapine in HIV-infected children receiving an adult fixed-dose combination of stavudine, lamivudine and nevirapine.
AIDS.  2005.  19  (14): 1495-1499.
Journal Name : AIDS
Source : Scopus
50. Chokephaibulkit K., Uiprasertkul M., Puthavathana P., Chearskul P., Auewarakul P., Dowell S.F., Vanprapar N.
A child with avian influenza A (H5N1) infection.
Pediatric Infectious Disease Journal.  2005.  24  (2): 162-166.
Journal Name : Pediatric Infectious Disease Journal
Source : Scopus
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th