| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 172 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 7
Export Excel :
31. Chuangsuwanich T., Warnnissorn M., Leksrisakul P., Laksanabunsong P., Thongcharoen P., Sahasakul Y.
Pathology and etiology of 110 consecutively removed aortic valves.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2004.  87  (8): 921-934.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
32. Chuansumrit A., Mahasandana C., Chinthammitr Y., Pongtanakul B., Laosombat V., Nawarawong W., Lektakul Y., Wangruangsatid S., Sriboriboonsin L., Rojnakarin P., Angchaisuksiri P., Ruchutrakool T., Wongchanchailert M., Thanarattanakorn P., Nuchprayoon I., S.
National survey of patients with hemophilia and other congenital bleeding disorders in Thailand.
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health.  2004.  35  (2): 445-449.
Journal Name : Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
Source : Scopus
33. Chuenkongkaew W., Lertrit P., Suphavilai R.
A Thai patient with Leber's hereditary optic neuropathy linked to mitochondrial DNA 14484 mutation.
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health.  2004.  35  (1): 167-168.
Journal Name : Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
Source : Scopus
34. Churojana A., Chiewwit P., Chuangsuwanich A., Aojanepong C., Chawalaparit O., Suthipongchai S.
Embolization of vascular malformations in head and neck regions. A single center experience.
Interventional Neuroradiology.  2004.  10  (1): 37-46.
Journal Name : Interventional Neuroradiology
Source : Scopus
35. Danzi G.B., Suryapranata H., Antoniucci D., Tresukosol D., Galli M., Ho Hung-Kwong D., Tan H.-C.
Stent implantation in very small coronary arteries: The Tsunami SV international registry.
American Journal of Cardiology.  2004.  94  (11): 1429-1432.
Journal Name : American Journal of Cardiology
Source : Scopus
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th