| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 172 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 5
Export Excel :
21. Chan C., Lim Y.-L., Santoso T., Tresukosol D., Lim Y.-T., Sonoda S., Fitzgerald P.
Acute and long-term clinical and angiographic outcome after S-Stent implantation: S-Stent multicenter safety and efficacy trial.
Catheterization and Cardiovascular Interventions.  2004.  62  (4): 439-444.
Journal Name : Catheterization and Cardiovascular Interventions
Source : Scopus
22. Chansilpa Y., Petsuksiri J.
Current status of radiation therapy in Thailand.
Radiation medicine.  2004.  22  (1): 6-7.
Journal Name : Radiation medicine
Source : Scopus
23. Charatcharoenwitthaya P., Manatsathit S., Leelakusolvong S., Leungrojanakul P., Pongprasobchai S., Sattawatthamrong Y., Tanwandee T., Kachintorn U., Boonyapisit S.
Predictive Factors for Synchronous Common Bile Duct Stone in Patients with Symptomatic Cholelithiasis.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2004.  87  (2): 131-136.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
24. Charoenhirunyingyos S., Dhiraputra C., Leelarasamee A.
Bacterial isolation with on-site inoculation of ascites fluid into hemoculture bottle in spontaneous bacterial peritonitis.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2004.  87  (5): 486-491.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
25. Chearskul S., Kooptiwut S., Chatchawalvanich S., Onreabroi S., Churintrapun M., Saralamp P., Soonthornchareonnon N.
Morinda Citrifolia has very weak estrogenic activity in vivo.
Thai Journal of Physiological Sciences.  2004.  17  (1): 22-29.
Journal Name : Thai Journal of Physiological Sciences
Source : ไม่มีในฐานข้อมูลสากล
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th