| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 156 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 4
Export Excel :
16. Bunnag P., Puavilai G., Chanprasertyotin S., Chandraprasert S., Suwanwalaikorn S., Suthijumroon A., Benjasuratwong Y., Boonyavaraku A., Nitiyanant W., Sriussadaporn S., Deerochanawong C.
Effects of troglitazone in patients with type 2 diabetes mellitus not adequately controlled by sulfonylureas.
Diabetes Research and Clinical Practice.  2001.  51  (2):
Journal Name : Diabetes Research and Clinical Practice
Source : Scopus
17. Bunyaratavej N., Chan K., Subramanian N.
Treatment of painful osteoarthritis of the knee with hyaluronic acid results of a multicenter Asian study.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2001.  84  (SUPPL. 2):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
18. Bunyaratavej N., Keorochana S., Pithkul S.
Safety and efficacy of meloxicam 7.5 mg in the treatment of osteoarthritis in Thai patients.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2001.  84  (SUPPL. 2):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
19. Bunyaratavej N., Kitimanon N., Boonthitikul S.
Study of the level of biochemical bone markers: NMID osteocalcin and bone resorptive marker (beta CTx) in Thai women.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2001.  84  (SUPPL. 2):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
20. Bunyaratavej N., Kitimanon N., Tunjariyanond K.
Efficacy of calcitriol to bone resorption and PTH level: Clinical study.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2001.  84  (SUPPL. 2):
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th