| คณะแพทย์ฯ |หน้าหลัก |

ค้นหา  :     
 
• Publications and Citation Report
• Impact Factor
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 156 รายการ แสดงหน้าละ 5 รายการ  /   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 11
Export Excel :
51. Imwidthaya P., Mieskes K., Rienthong S.
Evaluation of katg codon 315 mutations among isoniazid sensitive and resistant mycobacterium tuberculosis isolates from thailand.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2001.  84  (6): 864-869.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
52. Imwidthaya P., Thipsuvan K., Chaiprasert A., Danchaivijitra S., Sutthent R., Jearanaisilavong J.
Penicillium marneffei: Types and drug susceptibility.
Mycopathologia.  2001.  149  (3): 109-115.
Journal Name : Mycopathologia
Source : Scopus
53. Jirapaet K.-S., Kiatchuskul P., Kolatat T., Srisuparb P.
Comparison of High-Frequency Flow Interruption ventilation and Hyperventilation in Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn.
Respiratory Care.  2001.  46  (6): 586-594.
Journal Name : Respiratory Care
Source : Scopus
54. Jirapinyo P., Thammonsiri N., Suwanthol L., Phosuya P., Pidacha P., Patrarat S.
Carbohydrate and electrolyte contents in commercial fruit juices.
Journal of the Medical Association of Thailand.  2001.  84  (7): 942-947.
Journal Name : Journal of the Medical Association of Thailand
Source : Scopus
55. Kaewpornsawan K.
Comparison between closed reduction with percutaneous pinning and open reduction with pinning in children with closed totally displaced supracondylar humeral fractures: A randomized controlled trial.
Journal of Pediatric Orthopaedics Part B.  2001.  10  (2): 131-137.
Journal Name : Journal of Pediatric Orthopaedics Part B
Source : Scopus
 
 
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th