กลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัยMobirise
หน่วยระบาดวิทยาคลินิก

ที่อยู่หน่วยงาน : อาคารศูนย์วิจัยทางการแพทย์ศิริราช (SiMR) ชั้น 3 ห้อง 306
เบอร์โทรติดต่อ :02-419-2688


หน่วยวิจัยคลินิก

ที่อยู่หน่วยงาน : อาคารศูนย์วิจัยทางการแพทย์ศิริราช (SiMR) ชั้น 3 ห้อง 307
เบอร์โทรติดต่อ :02-419-2703


หน่วยวิจัยและห้องปฏิบัติการบริการเวชพันธุศาสตร์

ที่อยู่หน่วยงาน : อาคารศูนย์วิจัยทางการแพทย์ศิริราช (SiMR) ชั้น 4
เบอร์โทรติดต่อ :02-419-2727


หน่วยอณูเวชศาสตร์

ที่อยู่หน่วยงาน : อาคารศูนย์วิจัยทางการแพทย์ศิริราช (SiMR)
เบอร์โทรติดต่อ :02-419-2754-8


หน่วยชีวสารสนเทศและการจัดการข้อมูลวิจัย

ที่อยู่หน่วยงาน : อาคารศูนย์วิจัยทางการแพทย์ศิริราช (SiMR) ชั้น 11
เบอร์โทรติดต่อ :02-419-7000 ต่อ 92685


หน่วยโปรตีโอมิกส์ทางการแพทย์

ที่อยู่หน่วยงาน : อาคารศูนย์วิจัยทางการแพทย์ศิริราช (SiMR) ชั้น 6
เบอร์โทรติดต่อ :02-419-2850-5


หน่วยวิจัยโรคไข้เลือดออก

ที่อยู่หน่วยงาน : อาคารอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6
เบอร์โทรติดต่อ :02-419-6667-70


หน่วยบ่มเพาะวิจัยชีวการแพทย์

ที่อยู่หน่วยงาน : อาคารศูนย์วิจัยทางการแพทย์ศิริราช (SiMR) ชั้น 5
เบอร์โทรติดต่อ :02-419-2797


  • เครือข่ายวิจัยผู้สูงอายุ
  • เครือข่ายวิจัย เอช ไอ วี
  • กลุ่มวิจัยและการพัฒนาวิธีรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะเซลล์ต้นกำเนิดกระจกตาบกพร่องอย่างครบวงจร
  • กลุ่มวิจัย SI Health
  • กลุ่มวิจัยด้านการรักษาโรคหลอดเลือดด้วยเซลล์ต้นกำเนิด
  • กลุ่มวิจัยด้านกล้ามเนื้ออ่อนแรง
  • กลุ่มวิจัยสมุนไพรถั่งเช่า
  • กลุ่มวิจัยปลาม้าลาย
  • กลุ่มวิจัยด้านเวชศาสตร์การเจริญทดแทน
  • กลุ่มวิจัยด้านชีววิทยาภูมิคุ้มกันและวิทยาศาสตร์การบำบัดรักษา

หากท่านต้องการจัดตั้งกลุ่มวิจัย / เครือข่าย หรือติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ
สามารถติดต่อได้ที่  :  คุณวรรณลักษณ์ ธารสุวรรณวงศ์   หัวหน้างานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย
ช่องทางการติดต่อ  :    02-4192646

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now