ทุนวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ


  ช่องทางในการติดต่อสอบถาม

 

คุณทานตะวัน โพธิรัชต์     02-4192804   /   E-mail :  tantawan.por@mahidol.edu
คุณสุธีรา ศรีสมัย     02-4192657   /   E-mail :  suteera.aon@gmail.com

ประกาศรับสมัครทุนวิจัยภายในประเทศ

  ชื่อแหล่งทุน  :  มหาวิทยาลัยมหิดล

  ชื่อแหล่งทุน  :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  ชื่อแหล่งทุน  :  ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร

 • วันนี้ - 8 พ.ย. 2564

 • ตลอดทั้งปี
 • ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์, 30 มิถุนายน และ 31 ตุลาคม ของทุกปี
 • ตลอดทั้งปี
 • ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์, 30 มิถุนายน และ 31 ตุลาคม ของทุกปี
 • ตลอดทั้งปี

 • ตลอดทั้งปี

 • ตลอดทั้งปี

ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร

 • วันนี้ - 5 พ.ย. 2564

ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร

 • วันนี้ - 26 ต.ค. 2564

ประกาศรับสมัครทุนวิจัยต่างประเทศ

  ชื่อแหล่งทุน  :  European Research Council (ERC) synergy Grants

  ชื่อแหล่งทุน  :  Wellcome Trust

   ชื่อแหล่งทุน  :  The Sumitomo Foundation

ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร

 • วันนี้ - 10 พ.ย. 2564

ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร

 • วันนี้ - 1 พ.ย. 2564

ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร

 • วันนี้ - 31 ต.ค. 2564

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now