รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  ( Deputy Dean of Research and Innovation )Mobirise

รศ. นพ. สิทธิ์  สาธรสุเมธี
(Assoc. Prof. Sith Sathornsumetee)ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม   ( Assistant Dean of Research and Innovation )

Mobirise

รศ.พญ.สมฤดี  ฉัตรสิริเจริญกุล
(Assoc. Prof. Somruedee Chatsiricharoenkul)
Mobirise

รศ.พญ. วราลักษณ์  ศรีนนท์ประเสริฐ
(Assoc. Prof. Varalak Srinonprasert)

Mobirise

ศ.ดร.พญ. ชนิตรา  ธุวจิตต์
(Prof. Chanitra Thuwajit)
Mobirise

อ.ดร. ปรีมน  ปุณณกิติเกษม
(Lecturer Primana Punnakitikashem)
Mobirise

ผศ.นพ. มนต์ชัย  เรืองชัยนิคม
(Asst. Prof. Monchai Ruangchainikom)
Mobirise

อ.นพ. ทวีศักดิ์  วรรณชาลี
(Lecturer Taweesak Wannachalee)

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now