รองคณบดี ฝ่ายวิจัย  ( Deputy Dean of Research )Mobirise

ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ    เอื้อวรากุล

(Prof.Dr.Prasert Auewarakul)
ผู้ช่วยรองคณบดี ฝ่ายวิจัย   ( Assistant Dean of Research )

Mobirise

ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร

(Prof.Manop Pithukpakorn)

Mobirise

อ.ดร.นพ.วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล

(Dr.Vitoon Chinswangwatanakul)

Mobirise

รศ.พญ.สมฤดี ฉัตรสิริเจริญกุล

(Assoc.Prof.Somruedee Chatsiricharoenkul)

Mobirise

อ.นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์

(Lecturer Akarin Nimmannit)

Mobirise

ผศ.พญ.วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ

(Assist.Prof.Varalak Srinonprasert)

Mobirise

รศ.พญ.อรณี แสนมณีขัย

(Assoc.Prof.Oranee Sanmaneechai)

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now