กิจกรรมล่าสุด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2564

18-19 มีนาคม 2564
ห้องประชุม 101 ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช

การเข้าเยี่ยมสำรวจสถานดำเนินการเลี้ยงสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดย สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)

18-19 มกราคม 2563
ศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลองศิริราช

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2562

21-22 มีนาคม 2562
ห้องประชุม 101 ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2561

18-19 มกราคม 2561
ห้องประชุม 101 ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช

© Create by Research Division / จัดทำเมื่อ : ก.พ. 2567