การติดต่อฝ่ายวิจัย

ฝ่ายวิจัย

02-4192655

siri.research.depart@gmail.com

สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)   ชั้น 9   ห้อง 905

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์วิจัยคลินิก (SiCRES)
หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน (SiRB)
หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research Unit)
หน่วยบริหารงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (SiCORE-M)

02-4192978
02-4192667
02-4192661
02-4192820

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now