กิจกรรม Strategic Research Forum 2023

วันที่  :  
11 สิงหาคม 2566
เวลา 10.00-11.00 น.

สถานที่  :  
ห้องประชุม 901
อาคารศูนย์วิจัยทางการแพทย์ SiMR ชั้น 9เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรม Strategic Research Forum 2023 การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ   Novel Therapeutic Strategies Targeting Liver Cancer   วิทยากรโดย ดร. สายฤดี จาตุรันตบุตร Research Scientist II in Cancer Program จาก The Eli and Edythe L. Broad Institute of MIT and Harvard, Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ มีถ่ายทอดสดผ่านระบบ zoom meeting

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now