กิจกรรม Strategic Research Forum 2023

วันที่  :  
28 สิงหาคม 2566
เวลา 12.00-13.00 น.

สถานที่  :  
ห้องประชุม 101
อาคารศูนย์วิจัยทางการแพทย์ SiMR ชั้น 1เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 12.00-13.00 ฝ่ายวิจัยได้จัดกิจกรรม Strategic Research Forum 2023 การบรรยายในหัวข้อ  “Metastasis in Focus: Advancements Through Organ-on-Chip Technology”   โดย อ.ดร.สุนทร ตันติถาวรวัฒน์ จาก AMBiO Research Unit ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร น. ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ มีถ่ายทอดสดผ่านระบบ zoom meeting

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now