ขอเชิญชวนเข้าร่วมเป็น Mentor ให้กับนักศึกษาแพทย์


ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร  :  
ภายใน 31 มีนาคม 2566


ช่องทางการรับสมัคร  :  
https://forms.gle/Dop1LM9HNrXd5GUF9

(เฉพาะบุคลากรสังกัดฝ่ายวิจัย)

ฝ่ายวิจัย ร่วมกับ การศึกษาก่อนปริญญาฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญชวนเข้าร่วมเป็น Mentor ให้กับนักศึกษาแพทย์ในรายวิชา ศรสว 360 ประสบการณ์วิจัย และศรสว 460 ปฏิบัติวิจัย  โดยผู้สนใจสมัคร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐกฤตา โทร.92885

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now