ประชุมงานวิจัย
 
     การประชุมหารือทางวิชาการร่วมกับสถานบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  
     เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประเสริฐ เอื้อวรากุล และคณาจารย์ ประชุมหารือทางวิชาการร่วมกับสถานบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) โดย ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ (ที่ปรึกษาด้านหลักประกันสังคม) และ คุณยศ วัชระคุปต์ (นักวิจัยอาวุโส) เรื่อง... รายละเอียด
 
     การลงนามโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี ระยะที่ 3  
     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล และ ศ.ดร.พญ.ธารารัชต์ ธารากุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์นาโนวินิจฉัยพร้อมรักษา (Center of Research Excellence in Theranostic Nanomedicine) ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมพิธีลงนาม ... รายละเอียด
 
     การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ บ.เมดโทรนิค(ปทท)พัฒนาการบริการและการวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีด้านเบาหวาน  
      เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ คุณรานีวรรณ รามศิริ Country Director, บริษัท เมดโทรนิค(ประเทศไทย) จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาการบริการและการวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีด้านเบาหวาน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ประเสริฐ เอื้อวรากุล.... รายละเอียด
 
      การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์  
      เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 15.30 น ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน).... รายละเอียด
 
      ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้  
      เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ทางมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นหนึ่งในสี่ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมแสดงผลงานการวิจัยและนวัตกรรม ภายในงาน "ตลาดนัดเปิดโลกผลงาน .... รายละเอียด
 
      การเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  
      เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 4 Wing A สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา เพื่อการ.... รายละเอียด
 
      Dr. Marcel Curlin จาก Oregon Health and Science University (OHSU) เยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
      เมื่อวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2560 Dr. Marcel Curlin จาก Oregon Health and Science University (OHSU) ได้มาเยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในความร่วมมือเกี่ยวกับการวิจัย ที่มุ่งเน้นด้านการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยโรคติดเชื้อ ที่มีการ.... รายละเอียด
 
      คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าดูงานที่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร  
      เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าดูงานที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการจัดการ การเลี้ยงและดูแลสัตว์ฟันแทะ เพื่อมา.... รายละเอียด
 
      โครงการ Pre- Exchange Training  
      เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 ทางงานวิจัยได้มีการจัดกิจกรรม โครงการ Pre- Exchange Training ให้กับนักศึกษาแพทย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยอื่นๆที่จะไป. . . รายละเอียด
 
      การจัดอบรมการใช้งานและแนะนำเครื่องส่งถ่ายสารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้า (4D-Nucleofector)  
      เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ทางงานวิจัยได้จัดอบรมการใช้งานและแนะนำเครื่องส่งถ่ายสารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้า (4D-Nucleofector) โดยคุณ Jackson Wang, Account Manager วิทยากรจาก .... รายละเอียด
 
      Visiting of Dr. David Lewinsohn from Oregon Health and Science University (OHSU)  
      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้มีความร่วมมือด้านการพัฒนางานวิจัยกับสถาบัน Oregon Health and Science University (OHSU) โดย Dr. David Lewinsohn จาก Oregon Health Sciences University (OHSU). . . รายละเอียด
 
      Visiting of Dr. Marcel Curlin, Dr.Bill Messer and Dr. Sara Schwanke Khilji from Oregon Health and Science University (OHSU)
      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้มีความร่วมมือด้านการพัฒนางานวิจัยกับสถาบัน Oregon Health and Science University (OHSU) โดยเฉพาะด้านโรคติดเชื้อ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา การสร้างโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยต่างประเทศ และ. . . รายละเอียด
 
      ต้อนรับ President Joe Robertson และคณะ จาก Oregon Health and Science University ประเทศสหรัฐอเมริกา
      เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมต้อนรับและประชุมปรึกษาหารือถึงความร่วมมือ กับ President Joe Robertson และคณะ จาก. . .รายละเอียด
 
      การบรรยายพิเศษเรื่อง “Lessons from a Phase I Trial of the AERAS-402 Vaccine: Working towards a better understanding of correlates of protective immunity in TB"  
      วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 10.00-11.00 งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “Lessons from a Phase I Trial of the AERAS-402 Vaccine: Working towards a better understanding of correlates of.... รายละเอียด
 
      การเดินสายเข้าพบนวัตกร ของคณะฯ เพื่อรับฟังแนวความคิดในการประดิษฐ์นวัตกรรม 
      หน่วยนวัตกรรม ของงานวิจัย ได้เดินสายเข้าพบนวัตกร ของคณะฯ เพื่อรับฟังแนวความคิดในการประดิษฐ์นวัตกรรม การต้องการความช่วยเหลือด้านใดในการผลิตนวัตกรรม ปัญหาในการผลิต รวมไปถึง. . . รายละเอียด
 
      การประชุมปรับขั้นตอนการบริหารเงินอุดหนุนวิจัย 
      เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. งานวิจัยได้จัดการประชุมการประชุมปรับขั้นตอนการบริหารเงินอุดหนุนวิจัยขึ้น  เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานรวมถึงขั้นตอนและกฎระเบียบต่างๆที่ต้องปฎิบัติเกี่ยวกับระบบบริหารเงินอุดหนุนวิจัยทั้งระบบเก่า - ระบบใหม่. . . รายละเอียด
 
       แสดงความยินดีกับความสำเร็จของการจัดงาน SICMPH 2016 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “Innovation in Health” 
      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2559 Siriraj International Conference in Medicine and Public Health (SICMPH) โดยเป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์.... รายละเอียด
 
       งานมอบรางวัลแก่อาจารย์ นักวิจัยบุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ ใน งานประชุมวิชาการ Siriraj International Conference in Medicine and Public Health 2016 
      พิธีมอบรางวัลแก่อาจารย์ นักวิจัยบุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ ใน งานประชุมวิชาการ Siriraj International Conference in Medicine and Public Health 2016 ธีม “Innovation in Health” เน้นความสำคัญด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ.... รายละเอียด
 
       งานเปิดศูนย์ชีวโมเลกุลและฟีโนมศิริราช (Siriraj Metabolomics and Phenomics Center, SiMPC) 
      เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดศูนย์ชีวโมเลกุลและฟีโนมศิริราช (Siriraj Metabolomics and Phenomics Center, SiMPC) และงานประชุมวิชาการทางด้าน Metabolomics โดยมี.... รายละเอียด
 
       Faculty of Biomedical Sciences, Bristol University, United Kingdom เยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
      ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 คณะฯได้รับเกียรติจาก Prof. George Banting คณบดีของ Faculty of Biomedical Sciences, Bristol University, United Kingdom มาเยี่ยมชมและปรึกษาหารือถึงความร่วมมือและแนวทางการดำเนินงาน.... รายละเอียด
 
       Tottori Prefecture ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมชม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
      เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2559 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พาคณะดูงานจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆในเขตจังหวัด Tottori ของประเทศญี่ปุ่น มาพบปะหารือกับ.... รายละเอียด
 
      พิธีเปิดศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลองศิริราช 
      วันนี้ (2 พ.ค. 59) เวลา 10.00 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลองศิริราช โดยมี.... รายละเอียด
 
       พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในงานวิจัยระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) และ บริษัท ซัยโจ เดนกิ จำกัด  
     ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คุณสมศักดิ์ จิตติพลังศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัยโจ เดนกิ จำกัด ได้ร่วมลงนามในข้อ ...... รายละเอียด
 
       การบรรยายเรื่อง Research System: Imperial College โดย Professor Gavin Screaton จากสถาบัน Imperial College, London 
      วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕o (SiMR) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับเกียรติจาก Professor Gavin Screaton จากสถาบัน Imperial College, London ประเทศอังกฤษ.... รายละเอียด
 
       Visiting of Provost of Oregon Health & Science University at Faculty of Medicine Siriraj Hospital 
      วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ  ศาสตราจารย์ ดร. พญ.รวงผึ้ง สุทเธนทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.... รายละเอียด
 
       การประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านพันธุกรรมเฉพาะบุคคลและเวชพันธุรักษ์ระดับนานาชาติ 
      เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00-12.00 น. ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานในการจัดประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านพันธุกรรมเฉพาะบุคคลและเวชพันธุรักษ์ระดับนานาชาติ (Center of Excellence for Precision Medicine, CoePM) ซึ่งเป็นการประชุม .... รายละเอียด
 
       เปิดตัวศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช ส่งเสริมการวิจัย ในระดับชาติและนานาชาติ 
      วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 - 13.00 น ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานเปิดศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช (Siriraj Clinical Research Center หรือ SiCRC) โดยมี .... รายละเอียด
 
      การบรรยายพิเศษเรื่อง "Translational Immunology and Tuberculosis" 
      วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 14.00 - 15.30 น ณ อาคาร SiMR ชั้น 9 ห้อง 901 งานวิจัยได้จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "Translational Immunology and Tuberculosis" ขึ้นโดย .... รายละเอียด
 
      พิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ
       ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ให้ทุนสนับสนุน โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN) ประจำปีงบประมาณ 2558 แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล...... รายละเอียด
 
      พิธีแถลงข่าวลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาสู่นวัตกรรมเภสัชภัณฑ์
       เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00 - 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานแถลงข่าว ลงนามสัญญาอนุญาติให้ใช้สิทธิ์ทรัพย์สินทางปํญญาสู่นวัตกรรมเภสัชภัณฑ์ เพื่อการตรวจวินิจฉัยและป้องกันโรคภูมิแพ้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัทเกร๊ทเตอร์มายบาชิน จำกัด ....... รายละเอียด
 
      การประชุมเพื่อวิเคราะห์ SWOT ของงานวิจัย
      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ อาคาร SiMR ชั้น 12 งานวิจัยได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่ของงานวิจัยเพื่อวิเคราะห์ SWOT ของงานวิจัย และในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 .... รายละเอียด
 
      การอบรมวิธีการหา citation index
      เมื่อวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น. ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศรีสวรินทรา ชั้น 6 งานวิจัยได้ .... รายละเอียด
 
      การประชุมผู้ประสานงานด้านการวิจัยระดับปฏิบัติการ ของภาควิชา/ หน่วยงานต่างๆ
       เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00 -11.30 น. งานวิจัยได้จัดการประชุมผู้ประสานงานด้านการวิจัยระดับปฏิบัติการ ของภาควิชา/ หน่วยงานต่างๆ .... รายละเอียด
 
      Siriraj Diabetes Collaborative and Research Meeting
       คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับศูนย์เบาหวาน ศิริราช ได้มีการจัดการประชุม “Siriraj Diabetes Collaborative and Research Meeting” .... รายละเอียด
 
      พิธีลงนามความร่วมมือการวิจัยด้านวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยสำเร็จรูป LAB ON A CHIP
       คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้มี  “พิธีลงนามความร่วมมือการวิจัยด้านวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยสำเร็จรูป LAB ON A CHIP” ระหว่าง .... รายละเอียด
 
      Updates on Immunology and Endocrinology
     เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ภาควิชา วิทยาภูมิคุ้มกัน, งานวิจัย, งานวิเทศน์สัมพันธ์ คณะแพทยศาสต์ศิริราชพยาบาล และ Erasmus MC ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุมภายใต้หัวข้อ.... รายละเอียด
 
      Canada - Thailand Research collaboration in Medicine and Health System
     เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 DR. Alain Beaudet,President,Canadian Institutes of Health Research (CIHR) ได้ให้เกีรยรติ.... รายละเอียด
 
      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ ภาคเอกชน ได้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนาและผลิต
ชุดตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก

     สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมกับบริษัท BIONEER Corporation ได้มีข้อตกลงร่วมกัน
ที่จะจัดทำ Memorandum of Understanding (MOU).... รายละเอียด
 
      ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ นายแพทย์ ประวิช ตัญญูสิทธสุนทร ผู้อำนวยการ MedResNet มาเยี่ยมชมคณะฯ
     ศ.นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล  ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ นายแพทย์ ประวิช ตัญญูสิทธสุนทร  ผู้อำนวยการ  MedResNet  ได้ให้เกียรติมาพบปะนักวิจัย .... รายละเอียด
 
      ครั้งแรกของไทย ศิริราชผลิตแอนติบอดีรักษาโรคไข้เลือดออกอีโบลา
     ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานการแถลงข่าว  "ครั้งแรกของ
ไทยศิริราชผลิตแอนติบอดีรักษาโรคไข้เลือดออกอีโบลา" ...... รายละเอียด
 
      Thailand-Canada  Research  collaboration  Meeting  August 22, 2014 At 12 Floor, SiMR Building
     เนื่องในโอกาสที่ ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ และท่านเอกอัครราชฑูตไทยประจําประเทศแคนาดา จะเข้าเยี่ยมชม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล .. รายละเอียด
 
    ข้อสรุปความร่วมมือระหว่าง Middieton Foundation for Ethical Studies( MFES)
     ข้อสรุปความร่วมมือระหว่าง Middieton Foundation for Ethical Studies ( MFES) ประเทศสหรัฐอเมริกา กับ Ter Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethicl Review (SIDCER) คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทย์ศาตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยขอนแก่น .. รายละเอียด
 
    ศิริราชผ่าตัดใส่หัวใจเทียม...สำเร็จเป็นรายแรกของประเทศไทย
     คณะแพทย์แพทย์ศิริราชใช้ประสบการณ์ผ่าตัดใส่ " หัวใจเทียม " สำเร็จเป็นรายแรกของประเทศไทย  ระบุผู้ป่วยฟื้นตัวเร็ว และสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ปกติ   และยังช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถ
ผ่าตัดใหญ่ได้ .. รายละเอียด
 
จำนวนผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์
check hitwebcounter
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2012
สถานที่ติดต่อ สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิจัย แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)โทร. 0-2419-2680-4 โทรสาร 02 4183307
E-mail: sarawut.nam@mahidol.ac.th