การบริการเกี่ยวกับอาคาร

  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (His Majesty the King’s 80th Birthday Anniversary 5th December 2007 Building)

 • SupportImg

  - บริการระบบ Access control ขั้นตอนการขอใช้บริการ

  - กรอกข้อมูลการขอใช้บริการในเอกสารแบบฟอร์มขอนุญาตผ่านเข้า-ออกพื้นที่โดยใช้ระบบคีย์การ์ดกรอกข้อมูลในส่วน 1 และ 2
   ในแบบฟอร์มในครบถ้วน    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  - ส่งเอกสารได้ที่ คุณสดายุ แสะสาร ห้อง 104 ชั่น 1 อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR) โทร. 02-419-2636

  - รอการติดต่อกลับจากผู้ดูแลระบบ เพื่อนำบัตรมาเข้าระบบต่อไป

  - หากส่งเอกสารแล้วยังไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 1 สัปดาห์ กรุณาโทรแจ้ง คุณสดายุ แสะสาร โทร.02-419-2636

 • SupportImg

  - บริการเปิดเครื่องปรับอากาศนอกเวลาราชการ ขั้นตอนการขอใช้บริการ

  - กรอกแบบฟอร์มขออนุญาตเปิดระบบปรับอากาศ กรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 และ ในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
     ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  - ส่งเอกสารได้ที่ คุณสดายุ แสะสาร ห้อง 104 ชั้น 1 อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR)
    โทร.02-419-2636

  - เมื่อเอกสารได้รับการอนุมัติ จะทำการติดตั้งเวลาในระบบ เพื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ หากไม่ได้รับการอนุมัติ
    จะติดต่อกลับไปยังผู้ขอใช้บริการ

  - หากต้องการปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลา กรุณาโทรศัพท์แจ้ง 02-419-2992,02-419-2656