มาตรการลดค่าไฟฟ้าในศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐”

        1. ประชุมหน่วยงานในอาคารเพื่อให้ลดการใช้น้ำและไฟฟ้า
        2. ปิดเครื่องปรับอากาศในเวลาเที่ยงเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อลดค่าไฟฟ้า
        3. ปิดระบบเซนเซอร์ในห้องน้ำเพื่อลดการใช้น้ำและไฟฟ้า
        4. ปิดระบบดูดอากาศจากภายนอกในเวลากลางคืน
        5. ลดการใช้ลิฟท์โดยเปิดใช้ลิฟท์โดยสารเพียง 2 ตัวในวันทำการและเปิด 1 ตัวในวันหยุดราชการ
        6. ลดการเปิดไฟในบริเวณโถงที่มีแสงสว่างเพียงพอ

สถิติค่าไฟฟ้าของอาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช

Date Update 01/04/2015