กิจกรรม Strategic Research Forum


ปี 2024

หัวข้อกิจกรรมทั้งหมด

 • Exploring Cellular Heterogeneity and Interactions using Single-Cell and Spatial Transcriptomics
 • Funding Landscape of PMU-C for Health Science Research
 • Elucidation of pathogenesis via transcription factors and development of novel therapy in hematological malignancy
 • Promotion on UK Health Research Funding Support
 • โอกาสในการพัฒนายาใหม่ในประเทศไทย
 • From Clinician Scientist to Innovator and Entrepreneur : Cell and Gene Therapy
 • Interested in International Research Funding : How to start ?
 • Experience Sharing : Chulalongkorn University Drug Discovery Program Examples

ปี 2023

หัวข้อกิจกรรมทั้งหมด

 • From Functional Genomics to Single-Cell Omics: How Molecular Systems Biology Helps Mapping Precision Medicine
 • Strategic Research Forum 2023
 • Vaccine development for Cancer in Thailand
 • Funding for Frontier Research in Medicine
 • Data Management in Clinical Research : Biophics Experience
 • Big Data Management for Genomic Thailand
 • Evolution of SARS-CoV-2
 • Research and Innovation Special Series
 • Novel therapeutic strategies targeting liver cancer
 • เสวนา Top1% Researcher at Siriraj
 • Metastasis in Focus: Advancements Through Organ-on-Chip Technology

  ช่องทางการติดต่อ

หากต้องการสอบถามรายละเอียดพิ่มเติมของกิจกรรม หรือ ไฟล์วิดีโอและเอกสารประกอบกิจกรรม
สามารถติดต่อได้ที่งานพัฒนาการวิจัย  02-4192814    หรือ   02-4192831
E-mail : sirirajresearch@gmail.com

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now