กิจกรรม Strategic Research Forum 2024  ช่องทางการติดต่อ

หากต้องการสอบถามรายละเอียดพิ่มเติมของกิจกรรม หรือ ไฟล์วิดีโอและเอกสารประกอบกิจกรรม
สามารถติดต่อได้ที่งานพัฒนาการวิจัย  02-4192814    หรือ   02-4192831
E-mail : sirirajresearch@gmail.com

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now