รางวัลจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

8 ตุลาคม 2564

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการวิจัย

5 ตุลาคม 2564

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี พุทธศักราช 2563

6 กุมภาพันธ์ 2564

จัดทำเมื่อ  :  พ.ย. 2563  /   ผู้ดูแลเว็บไซต์ - สรัลธร จิตรประสงค์ 92990

How to build your own site - Get now