ประกาศขายทอดตลาด

เครื่องจำลองการรักษา จำนวน 1 เครื่อง

วันที่ประกาศ : 9  พฤษภาคม  2561

ขายทอดตลาดพัสดุจำนวน 190 รายการ

วันที่ประกาศ : 9  พฤษภาคม  2561

ขายทอดตลาดพัสดุจำนวน 190 รายการ

วันที่ประกาศ : 9  พฤษภาคม  2561

เครื่องปรับอากาศเก่าจำนวน 100 เครื่อง

วันที่ประกาศ : 25  เมษายน  2561

ขายทอดตลาดพัสดุ 294 รายการ

วันที่ประกาศ : 11  เมษายน  2561

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 14 รายการ

วันที่ประกาศ : 22  มีนาคม  2561

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 294 รายการ

วันที่ประกาศ : 9  มีนาคม  2561

ขายทอดตลาดพัสดุ 305 รายการ

วันที่ประกาศ : 21  ธันวาคม  2560

รถยนต์ตู้โดยสาร ที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 2 คัน

วันที่ประกาศ : 15  ธันวาคม  2560

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 477 รายการ

วันที่ประกาศ : 5  มกราคม  2566