ประกาศขายทอดตลาด

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 1 รายการ

วันที่ประกาศ : 4  มีนาคม  2563

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 3 รายการ

วันที่ประกาศ : 29  มกราคม  2563

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 557 รายการ

วันที่ประกาศ : 17  มกราคม  2563

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 309 รายการ

วันที่ประกาศ : 20  มกราคม  2563

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 56 รายการ

วันที่ประกาศ : 29  พฤษภาคม  2561

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 108 รายการ

วันที่ประกาศ : 14  พฤษภาคม  2561

ขายทอดตลาดเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็ก (MRI) จำนวน 1 เครื่อง

วันที่ประกาศ : 8  พฤษภาคม  2562

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 15 รายการ

วันที่ประกาศ : 18  เมษายน  2562

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 6 รายการ

วันที่ประกาศ : 28  มีนาคม  2562

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 181 รายการ ลงวันที่ 13.03.2562

วันที่ประกาศ : 13  มีนาคม  2562

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 222 รายการ ลงวันที่ 13.02.2562

วันที่ประกาศ : 13  กุมภาพันธ์  2562

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 269 รายการ

วันที่ประกาศ : 11  มกราคม  2562

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 579 รายการ

วันที่ประกาศ : 19  ธันวาคม  2561

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 334 รายการ

วันที่ประกาศ : 13  กันยายน  2561