ประกาศขายทอดตลาด

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 9 รายการ

วันที่ประกาศ : 10  มีนาคม  2565

ขายทอดตลาดพัสดุ เครื่องเอกซเรย์ จำนวน 3 รายการ

วันที่ประกาศ : 4  มีนาคม  2565

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 401 รายการ

วันที่ประกาศ : 25  กุมภาพันธ์  2565

ขายทอดตลาดพัสดุ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ พร้อมทำลายข้อมูล จำนวน 314 ชุด

วันที่ประกาศ : 22  กุมภาพันธ์  2565

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 494 รายการ

วันที่ประกาศ : 28  มกราคม  2565

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 479 รายการ

วันที่ประกาศ : 30  ธันวาคม  2564

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 305 รายการ

วันที่ประกาศ : 9  กันยายน  2564

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 332 รายการ

วันที่ประกาศ : 13  สิงหาคม  2564

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 315 รายการ

วันที่ประกาศ : 25  มิถุนายน  2564

ขายทอดตลาดพัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ

วันที่ประกาศ : 8  มิถุนายน  2564

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 283 รายการ

วันที่ประกาศ : 31  พฤษภาคม  2564

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 294 รายการ

วันที่ประกาศ : 8  เมษายน  2564

ขายทอดตลาดรถบัสโดยสาร จำนวน 1 รายการ

วันที่ประกาศ : 18  มีนาคม  2564

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 343 รายการ

วันที่ประกาศ : 10  มีนาคม  2564