ประกาศขายทอดตลาด

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 474 รายการ

วันที่ประกาศ : 8  มีนาคม  2566

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 519 รายการ

วันที่ประกาศ : 8  กุมภาพันธ์  2566

ขายทอดตลาดพัสดุ เครื่องเอกซเรย์หัวใจและหลอดเลือด จำนวน 1 เครื่อง

วันที่ประกาศ : 31  มกราคม  2566

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 477 รายการ

วันที่ประกาศ : 5  มกราคม  2566

ขายทอดตลาดพัสดุ รถบัสโดยสารปรับอากาศ 20 ที่นั่ง จำนวน 1 รายการ

วันที่ประกาศ : 29  ธันวาคม  2565

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 254 รายการ

วันที่ประกาศ : 26  ธันวาคม  2565

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 3 รายการ

วันที่ประกาศ : 14  กันยายน  2565

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 510 รายการ

วันที่ประกาศ : 13  กันยายน  2565

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 2 รายการ

วันที่ประกาศ : 27  กรกฎาคม  2565

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 402 รายการ

วันที่ประกาศ : 25  กรกฎาคม  2565

ขายทอดตลาดพัสดุ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ พร้อมทำลายข้อมูล จำนวน 5 รายการ

วันที่ประกาศ : 22  มิถุนายน  2565

ขายทอดตลาดพัสดุ เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า จำนวน 87 รายการ

วันที่ประกาศ : 21  มิถุนายน  2565

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 196 รายการ

วันที่ประกาศ : 30  พฤษภาคม  2565

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 275 รายการ

วันที่ประกาศ : 26  เมษายน  2565

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 201 รายการ

วันที่ประกาศ : 29  มีนาคม  2565