ประกาศขายทอดตลาด

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 416 รายการ

วันที่ประกาศ : 31  มกราคม  2567

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 464 รายการ

วันที่ประกาศ : 18  มกราคม  2567

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 599 รายการ

วันที่ประกาศ : 12  มกราคม  2567

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 564 รายการ

วันที่ประกาศ : 8  กันยายน  2566

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 552 รายการ

วันที่ประกาศ : 15  สิงหาคม  2566

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 578 รายการ

วันที่ประกาศ : 5  กรกฎาคม  2566

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 406 รายการ

วันที่ประกาศ : 9  มิถุนายน  2566

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 315 รายการ

วันที่ประกาศ : 2  พฤษภาคม  2566

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 478 รายการ

วันที่ประกาศ : 7  เมษายน  2566

ขายทอดตลาดพัสดุ รถบัสโดยสารปรับอากาศ 20 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน

วันที่ประกาศ : 15  มีนาคม  2566

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 474 รายการ

วันที่ประกาศ : 8  มีนาคม  2566

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 519 รายการ

วันที่ประกาศ : 8  กุมภาพันธ์  2566

ขายทอดตลาดพัสดุ เครื่องเอกซเรย์หัวใจและหลอดเลือด จำนวน 1 เครื่อง

วันที่ประกาศ : 31  มกราคม  2566

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 477 รายการ

วันที่ประกาศ : 5  มกราคม  2566

ขายทอดตลาดพัสดุ รถบัสโดยสารปรับอากาศ 20 ที่นั่ง จำนวน 1 รายการ

วันที่ประกาศ : 29  ธันวาคม  2565