ประกาศราคากลาง

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

ซื้อน้ำตาลทราย จำนวน 18,000 กิโลกรัม

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 32 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 28 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 20 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 70 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 28 รายการ