ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างพิมพ์วารสารศิริราชประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2567 จำนวน 14,400 ฉบับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 19  กรกฎาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 26  กรกฎาคม  2566

ประกวดราคาซื้อวัสดุงานช่างไฟฟ้า จำนวน 56 รายการ (3 หมวด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 18  กรกฎาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 4  สิงหาคม  2566

ซื้อครุภัณฑ์งานบำบัดน้ำเสีย จำนวน 13 รายการ

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 13  กรกฎาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 20  กรกฎาคม  2566

จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 34 เครื่อง และงานทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 9 เครื่อง จำนวน 1 งาน

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 13  กรกฎาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 20  กรกฎาคม  2566

จ้างเหมาปฏิบัติการดูแล และบำรุงรักษาอาคาร จำนวน 1 งาน (6 กลุ่ม)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 13  กรกฎาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 4  สิงหาคม  2566

ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 12  กรกฎาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 31  กรกฎาคม  2566

ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 36 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 13  กรกฎาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 20  กรกฎาคม  2566

ซื้อแผ่นกรองอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 19 รายการ

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 10  กรกฎาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 26  กรกฎาคม  2566

ประกวดราคาซื้อวัสดุในรูปแบบการจัดซื้อออนไลน์ จำนวน 219 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 7  กรกฎาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 9  สิงหาคม  2566

 ประกวดราคาซื้อชุดวัดปริมาณรังสีที่ผิวผู้ป่วย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 7  กรกฎาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 14  กรกฎาคม  2566

ซื้อชุดโต๊ะตรวจและวินิจฉัยโรคทางหู คอ จมูก จำนวน 2 รายการ

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 7  กรกฎาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 14  กรกฎาคม  2566

ซื้อชุดโต๊ะตรวจและวินิจฉัยโรคทางหู คอ จมูก จำนวน 2 รายการ

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 7  กรกฎาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 14  กรกฎาคม  2566

ซื้อน้ำยาเคมีป้องกันตะกรันและตะไคร่ ในระบบน้ำหล่อเย็น จำนวน 3 รายการ งบประมาณปี 2567

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 6  กรกฎาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 14  กรกฎาคม  2566

จ้างปรับปรุงหน่วยผู้มีบุตรยาก และห้อง Clean Room อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น ๖ จำนวน ๑ งาน

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 29  มิถุนายน  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 17  กรกฎาคม  2566