ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 5 อาคาร

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 9  สิงหาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 9  สิงหาคม  2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 5 อาคาร

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 9  สิงหาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 28  สิงหาคม  2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 5 อาคาร

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 9  สิงหาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 28  สิงหาคม  2566

ซื้อเครื่องไฟฟ้าฉุกเฉินชนิดแบตเตอรี่แห้งและป้ายทางออกฉุกเฉิน ชนิด LED คลังงานซ่อมบำรุง จะซื้อจะขาย จำนวน 5 รายการ ปีงบประมาณ 2567

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 8  สิงหาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 17  สิงหาคม  2566

จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ (แบบไม่รวมอะไหล่) (47 เครื่อง) จำนวน 1 งาน

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 8  สิงหาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 17  สิงหาคม  2566

จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ ห้องรักษาแรงดันอากาศ,ห้องผ่าตัด (ไม่รวมอะไหล่) จำนวน 195 เครื่อง

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 8  สิงหาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 24  สิงหาคม  2566

จ้างซ่อมท่อประปาใน Shaft หอพักและอาคารจอดรถ 8 ไร่ (อาคาร A,B) จำนวน 1 งาน

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 8  สิงหาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 16  สิงหาคม  2566

ซื้อเครื่องมือสำหรับการผ่าตัดกะโหลกศีรษะและใบหน้าพร้อมอุปกรณ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 9  สิงหาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 24  สิงหาคม  2566

ซื้อเคมีภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 4  สิงหาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 11  สิงหาคม  2566

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 หมวด

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 4  สิงหาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 15  สิงหาคม  2566

เช่ารถยนต์ จำนวน 20 คัน ประจำปี 2567-2571

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 27  กรกฎาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 21  สิงหาคม  2566

ซื้อน้ำยากำจัดสัตว์ไม่พึงประสงค์ จำนวน 3 รายการ

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 27  กรกฎาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 9  สิงหาคม  2566

จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาระบบสื่อสาร จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 27  กรกฎาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 9  สิงหาคม  2566