ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อชุดของใช้ส่วนตัวผู้ป่วยรับใหม่ จำนวน 24,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 9  กรกฎาคม  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 12  กรกฎาคม  2567

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 8  กรกฎาคม  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 15  กรกฎาคม  2567

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหลังการผ่าตัด (Intermediated ward) ตึกจุฑาธุช ชั้น 11 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 5  กรกฎาคม  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 24  กรกฎาคม  2567

จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาระบบสื่อสาร จำนวน 1 งาน

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 5  กรกฎาคม  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 15  กรกฎาคม  2567

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติการอณูเวชศาสตร์ ตึก SiMR ชั้น 3 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 4  กรกฎาคม  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 23  กรกฎาคม  2567

ยกเลิกประกาศ ประกวดจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษ ตึก ๘๔ ปี ชั้น ๕ ตะวันออก จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 3  กรกฎาคม  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 3  กรกฎาคม  2567

ประกวดราคาจ้างบริการป้องกันและกำจัดสัตว์ไม่พึงประสงค์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 26  มิถุนายน  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 1  กรกฎาคม  2567

ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์นมผงดัดแปลงสำหรับทารกและเด็กเล็ก จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 26  มิถุนายน  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 3  กรกฎาคม  2567

ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 25  มิถุนายน  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 28  มิถุนายน  2567

ประกวดราคาซื้อบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 17 รายการ (3 หมวด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 21  มิถุนายน  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 26  มิถุนายน  2567

ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้า ( UPS ) พร้อมติดตั้ง อาคารศรีสวรินทิรา 248 ลูก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 19  มิถุนายน  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 4  กรกฎาคม  2567