ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างปรับปรุงสำนักงานการศึกษาหลังปริญญา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 จำนวน 1 งาน

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 12  มิถุนายน  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 26  มิถุนายน  2566

จ้างปรับปรุงสำนักงานการศึกษาหลังปริญญา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 จำนวน 1 งาน

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 12  มิถุนายน  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 26  มิถุนายน  2566

จ้างปรับปรุงสำนักงานการศึกษาหลังปริญญา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 จำนวน 1 งาน

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 12  มิถุนายน  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 26  มิถุนายน  2566

จ้างปรับปรุงสำนักงานการศึกษาหลังปริญญา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 จำนวน 1 งาน

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 12  มิถุนายน  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 26  มิถุนายน  2566

ซื้อตู้เย็นและไมโครเวฟ จำนวน 5 รายการ

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 9  มิถุนายน  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 16  มิถุนายน  2566

ซื้อผลิตภัณฑ์นมผงดัดแปลง จำนวน 2 รายการ

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 2  มิถุนายน  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 12  มิถุนายน  2566

จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน แบบรวมค่าอะไหล่ จำนวน 7,241 เครื่อง (5 กลุ่ม)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 2  มิถุนายน  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 21  มิถุนายน  2566

ซื้อน้ำตาลทราย จำนวน 19,000 กิโลกรัม

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 29  พฤษภาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 6  มิถุนายน  2566

จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงพื้นที่ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 1 ภาควิชานิติเวชศาสตร์ จำนวน 1 งาน

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 26  พฤษภาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 12  มิถุนายน  2566

ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนสำหรับปริมาณมาก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เครื่อง

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 25  พฤษภาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 1  มิถุนายน  2566

ซื้อหุ่นฝึกการอัลตร้าซาวน์สำหรับเจาะน้ำในช่องปอด แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 25  พฤษภาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 1  มิถุนายน  2566

จ้างบริการทำความสะอาดอาคารไอซีเอส ศูนย์การค้าไอคอนสยาม จำนวน 1 งาน

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 19  พฤษภาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 29  พฤษภาคม  2566

จ้างเหมาบริการดูแลตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องซัก อบ รีดผ้าแบบรวมอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 15  พฤษภาคม  2566  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 30  พฤษภาคม  2566