ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อเครื่องตรวจเช็คการทำงานของระบบประสาทสั่งการขณะผ่าตัด แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 1  เมษายน  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 10  เมษายน  2567

ซื้อระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พร้อมติดตั้ง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 29  มีนาคม  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 9  เมษายน  2567

ซื้อเครื่องสแกนเอกสารความเร็วสูงขนาด เอ3 จำนวน 12 เครื่อง (ครั้งที่ 2)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 29  มีนาคม  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 5  เมษายน  2567

 ประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บศพ ขนาด 6 ช่อง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 29  มีนาคม  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 5  เมษายน  2567

จ้างอุดปิดช่องเปิดที่เกิดจากการติดตั้งลิฟต์ด้วยวัสดุทนไฟ อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา 16 เครื่อง จำนวน 1 งาน

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 25  มีนาคม  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 1  เมษายน  2567

ซื้อโคมไฟผ่าตัดโคมคู่ติดเพดานพร้อมกล้องแบบขาแยก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 22  มีนาคม  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 29  มีนาคม  2567

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 121 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 13  มีนาคม  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 20  มีนาคม  2567

ซื้อระบบเสียงพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 8  มีนาคม  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 18  มีนาคม  2567

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4,000 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 7  มีนาคม  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 4  เมษายน  2567

ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุเครื่องมือผ่าตัด จำนวน 4 รายการ ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันเริ่มซื้อเอกสาร : 29  กุมภาพันธ์  2567  |   วันสิ้นสุดซื้อเอกสาร : 5  มีนาคม  2567