ผลการประกวดราคาซื้อ/จ้าง

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 39 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ

ซื้อยา จำนวน 5 รายการ

ซื้อยา จำนวน 52 รายการ

ซื้อยาจำนวน 3 รายการ

ซื้อยา จำนวน 1 รายการ

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 57 รายการ