ผลการประกวดราคาซื้อ/จ้าง

ซื้อเก้าอี้และโซฟา จำนวน 2 รายการ