ผลการประกวดราคาซื้อ/จ้าง

ซื้อเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 8 เครื่อง

ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ

จ้างซ่อมเตียง Electric Hospital Bed จำนวน 7 เตียง

ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ