สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

เดือนสิงหาคม  2564

เดือนกรกฎาคม  2564

เดือนมิถุนายน  2564

เดือนพฤษภาคม  2564

เดือนเมษายน  2564

เดือนมีนาคม  2564

เดือนกุมภาพันธ์  2564

เดือนมกราคม  2564

เดือนธันวาคม  2563

เดือนพฤศจิกายน  2563

เดือนตุลาคม  2563

เดือนกันยายน  2563

เดือนสิงหาคม  2563

เดือนกรกฎาคม  2563

เดือนมิถุนายน  2563