สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

เดือนพฤศจิกายน  2565

เดือนตุลาคม  2565

เดือนกันยายน  2565

เดือนสิงหาคม  2565

เดือนกรกฎาคม  2565

เดือนมิถุนายน  2565

เดือนพฤษภาคม  2565

เดือนเมษายน  2565

เดือนมีนาคม  2565

เดือนกุมภาพันธ์  2565

เดือนมกราคม  2565

เดือนธันวาคม  2564

เดือนพฤศจิกายน  2564

เดือนตุลาคม  2564

เดือนกันยายน  2564