สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

เดือนกุมภาพันธ์  2567

เดือนมกราคม  2567

เดือนธันวาคม  2566

เดือนพฤศจิกายน  2566

เดือนตุลาคม  2566

เดือนกันยายน  2566

เดือนสิงหาคม  2566

เดือนกรกฎาคม  2566

เดือนมิถุนายน  2566

เดือนพฤษภาคม  2566

เดือนเมษายน  2566

เดือนมีนาคม  2566

เดือนกุมภาพันธ์  2566

เดือนมกราคม  2566

เดือนธันวาคม  2565