สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

เดือนมีนาคม  2566

เดือนกุมภาพันธ์  2566

เดือนมกราคม  2566

เดือนธันวาคม  2565

เดือนพฤศจิกายน  2565

เดือนตุลาคม  2565

เดือนกันยายน  2565

เดือนสิงหาคม  2565

เดือนกรกฎาคม  2565

เดือนมิถุนายน  2565

เดือนพฤษภาคม  2565

เดือนเมษายน  2565

เดือนมีนาคม  2565

เดือนกุมภาพันธ์  2565

เดือนมกราคม  2565