ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อตู้เย็นเก็บศพ ขนาด 6 ช่อง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ตู้

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 3,100,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กุมภาพันธ์  2567

จ้างเคลือบฉนวนนาโนเพื่อป้องกันเชื้อรา ที่ผนังห้องปฏิบัติการชั้น 3 (บริเวณห้องเจาะเลือด) และผนังโถงชั้น 1 อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา จำนวน 1 งาน

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 558,700.50 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กุมภาพันธ์  2567

ซื้อเครื่องกำจัดยาดมสลบส่วนเกิน ตึก 72 ปี พร้อมติดตั้ง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 2,400,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กุมภาพันธ์  2567

ซื้อเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี พร้อมติดตั้ง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 4,132,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กุมภาพันธ์  2567

ซื้อโคมไฟผ่าตัดโคมคู่ติดเพดานพร้อมกล้องแบบขาแยก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1,450,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กุมภาพันธ์  2567

ซื้อน้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ใช้กับเครื่องล้างฆ่าเชื้ออัตโนมัติ จำนวน 10,000 ลิตร

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 5,000,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กุมภาพันธ์  2567

บอกรับเป็นสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Mary Ann Liebert จำนวน 1 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 705,240.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กุมภาพันธ์  2567

บอกรับเป็นสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Karger Publish and Access Package จำนวน 1 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1,469,600.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กุมภาพันธ์  2567

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 41,158,200.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มีนาคม  2567

ซื้อหอผึ่งเย็น พร้อมติดตั้ง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่2)

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 8,500,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กุมภาพันธ์  2567

จ้างตรวจสอบพร้อมทวนสอบเครื่อง Central Monitor เครื่อง Bedside Monitor และเครื่องปรับอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วย แบบไม่รวมอะไหล่ซ่อม จำนวน 279 เครื่อง

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 796,875.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กุมภาพันธ์  2567

ซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร จำนวน 12 เครื่อง

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 839,510.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กุมภาพันธ์  2567

ซื้อเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพการผ่าตัดผ่านกล้องพร้อมอุปกรณ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 8,000,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กุมภาพันธ์  2567

ซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 830,000.00 บาท
เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : กุมภาพันธ์  2567