เปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
 1. บริจาคสิ่งของ เช่น หน้ากากอนามัย N95 Face Shield , ชุดป้องกันการติดเชื้อ (PPE)
     และ ภาชนะย่อยสลายได้ชนิดมีฝาปิด (BIO)  
      สามารถติดต่อด้วยตนเอง หรือส่งพัสดุ ได้ที่ คุณนงลักษณ์ เลี่ยนเครือ สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช 
      เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
      โทร. 0 2419 9222 , 0 2419 9333 , 0 2414 1231 , 0 2414 1861
       ในวันและเวลาราชการ ( 08.30 - 16.30 น.) 
 
 2. การบริจาคสำหรับการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด -19  บริจาคได้ที่ 
​       • ศิริราชมูลนิธิ กองทุนศิริราชสู้ภัยโควิด ธนาคารกรุงเทพ
          ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ (ศิริราชสู้ภัยโควิด)   เลขที่บัญชี 901-3-50034-4
          กรุณาส่งหลักฐานการบริจาค พร้อมชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
          เพื่อขอรับใบเสร็จผ่านช่องทาง Line : @sirirajfoundation E-Mail: donate_siriraj@hotmail.com 
 
​       • งานการเงิน ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลธนาคารไทยพาณิชย์ 
          ชื่อบัญชี ศิริราชรักษภิบาล  เลขที่บัญชี 016-3-04590-7​​
          กรุณาส่งหลักฐานการบริจาค พร้อมวงเล็บ (สู้ภัยโควิด) พิมพ์ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
          เพื่อขอรับใบเสร็จผ่านช่องทาง E-Mail: sicashier@mahidol.ac.th ​ 
  
 *ช่องทางที่เป็น E-Donation สามารถลดหย่อนภาษี ในนามเจ้าของบัญชีเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องขอใบเสร็จ