ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 57,103,185 บาท

ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 57,103,185 บาท จากการจัดแคมเปญ ลดวันละถุง...คุณทำได้ เฟส 1 โดยมี ตูน-อาทิวราห์ คงมาลัย เป็นพรีเซนเตอร์รณรงค์ให้ผู้ซื้อสินค้าและบริการที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก รวมทั้งรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อเปลี่ยนเป็นเงิน 20 สตางค์ต่อถุง 
จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
” โดยคุณธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย คุณอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม)  พร้อมคณะ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารยูไนเต็ด ถนนสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 
14/5/2562 - 14/7/2562