ศิริราชจัดงาน “Siriraj 130th Premiere Night Gala” สมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา
 

        เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 19.00 น. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “Siriraj 130th Premiere Night Gala” เพื่อนำรายได้สมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา คุณหญิงจินตนา ตันติเวชกุล เป็นประธานจัดงาน และผู้มีอุปการคุณ อาทิ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล (บ.ชินวงศ์ฟู้ดส์), คุณอรอนงค์ ศิริรังคมานนท์ (บ.เกร็ทฟีนอมอนอน 2018 จก.), คุณจรินทร์ พงศ์ไพโรจน์ (บ.ไพโรจน์ ทั่งซังฮะ จก.), คุณเพ็ญจันทร์  ตันตสิรินทร์ (บ.เบนซ์ ตลิ่งชัน จก.),  คุณเสาวนิตย์ วงศ์ดีเลิศสกุล (บ.เลิศสยามสตีล จก.), ผู้บริหาร บ.บีเอ็มดับเบิลยู อมร เพรสทีจ, บ.อีซูซุ อึ้งง่วนไต๋ว และ บ.ดัชมิลล์ จก. ร่วมด้วย ทั้งนี้ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล  พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา  โรงพยาบาลศิริราช

        ภายในงานประกอบด้วยการแสดงละครเวที ชุด "ความฝัน” ผ่านตัวละครสองรุ่นที่แสดงถึงการให้อันยิ่งใหญ่ที่มีความหมายระดับชีวิตที่ซึ้งกินใจ ทำให้ตระหนักถึงคุณค่าของการให้ ความทุ่มเท เสียสละที่ส่งผลไม่รู้จบ รวมถึงชี้ให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาของศิริราชว่าจะมีผลต่อประชาชนชาวไทยมากเพียงใด  และชมการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินคุณภาพ อีกทั้งเปิดให้ชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานยามค่ำคืน

 
27/12/2561 - 27/6/2562