คอนเสิร์ต “หลากหลายลายคราม” โดย คณะนักร้องประสานเสียงศิริราชอาวุโส หารายได้สมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โดยไม่หักค่าใช้จ่าย
 

        เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ชมรมศิริราชอาวุโส  โดย คณะนักร้องประสานเสียงศิริราชอาวุโส จัดคอนเสิร์ต “หลากหลายลายคราม” ณ ห้องราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา รพ.ศิริราช  เพื่อหารายได้สมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โดยไม่หักค่าใช้จ่าย  อีกทั้งเป็นการนำเสนอผลงานของสมาชิกชมรมฯ  ในโครงการสอนการขับร้องประสานเสียงตลอดระยะเวลา ๕ เดือน โดยการนำของ อ.ศรินทร์ จินตนเสรี  ผู้อำนวยเพลง   และ รศ.นพ.อนุพันธ์ ตันติวงศ์ ประธานชมรมศิริราชอาวุโส    

        คอนเสิร์ต “หลากหลายลายคราม”  เป็นคอนเสิร์ตที่ ได้รับการเรียงร้อยในแต่ละองก์  โดยมีแนวคิดของบทเพลง แบ่งเป็น ๔ องก์  ได้แก่ 

        องก์ที่ ๑ “โลกแห่งความฝัน” ประกอบด้วยบทเพลง ชาวดง, The Lion Sleeps Tonight, เกาะในฝัน, และ วิหคเหิรลม 

        องก์ที่ ๒ “โลกไร้พรมแดน” เป็นเมดเลย์ในชื่อ Asia Sawaddee ประกอบด้วยบทเพลง Sawaddee, Rasa Sayang, Neele Gagan Ke Tale, เถียน มี่ มี่, Saigon Dep Lam, และ ข้อยเว้าแม่นบ่ 

        องก์ที่ ๓ “โลกแห่งมายา” เป็นการนำเสนอบทเพลงในรูปแบบละครฉบับย่อ มีเรื่อง Whatever Will Be Will Be, อลหม่านบ้านทรายทอง, รักข้ามคลอง และ เส้นทางรัก 

        องก์ที่ ๔  “โลกของศิริราชอาวุโส” ประกอบด้วยบทเพลง สอนรัก, สายฝน, บัวขาว, ส้มตำ ปิดท้ายด้วยบทเพลง ฝากรักเอาไว้ในเพลง

  นอกจากนี้  ยังได้รับเกียรติจากนักร้องกิตติมศักดิ์  ๓ ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช, และศ.นพ.อภิชาติ  อัศวมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

        การขับร้องประสานเสียงของผู้สูงอายุ ทั้งร้อง ทั้งออกท่าทาง ด้วยความแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและใจ กับบทเพลงในคอนเสิร์ต “หลากหลายลายคราม” ด้วยคุณค่าและคุณภาพชีวิตในวัยหลังเกษียณ “ชีวิตไม่ว่าอยู่วัยใด ก็สนุกได้มากกว่าที่คิด” และยังอิ่มใจที่ได้ร่วมบุญสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา    

 
16/11/2561 - 16/11/2562