เหรียญทองรมดำขนาด 3 CM.
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 CM.
- น้ำหนัก 18 กรัม
- ราคา 499 บาท