คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนร่วมบริจาคพร้อมรับเหรียญที่ระลึก
"พิธีเปิดอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา"
รูปแบบ
รายละเอียดเหรียญ
รูปแบบ
รายละเอียดเหรียญ
เหรียญทองคำธรรมดา (ทองบริสุทธิ์96.5%)

- เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 CM.
- น้ำหนัก 30 กรัม (พร้อมตลับ+ใบรับรอง)
- ราคา 199,999 บาท
เหรียญทองแดงรมดำพ่นทรายพิเศษ

- เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 CM.
- น้ำหนัก 350 กรัม (พร้อมใบรับรอง)
- ราคา 3,499 บาท

       
เหรียญเงินรมดำพ่นทรายพิเศษ

- เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 CM.
- น้ำหนัก 20 กรัม (ใช้เงิน 95%+ใบรับรอง)
- ราคา 2,999 บาท

เหรียญทองแดงรมดำพิเศษ

- เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 CM.
- น้ำหนัก 18 กรัม
- ราคา 499 บาท

       
เหรียญเงินธรรมดา

- เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 CM.
- น้ำหนัก 20 กรัม (ใช้เงิน 95%+ใบรับรอง)
- ราคา 2,499 บาท
เหรียญทองแดงธรรมดา

- เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 CM.
- น้ำหนัก 18 กรัม
- ราคา 199 บาท


** ภาพใช้เพื่อการทำประชาสัมพันธ์เท่านั้น **


การสั่งจองเหรียญที่ระลึกผ่านช่องทาง ดังนี้

  1. เหรียญทอง
       - ติดต่อสอบถามได้ที่ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1   คลิกดูรายละเอียดการจอง หรือ ทาง Facebook : sirirajpr

  2. เหรียญประเภทอื่นๆ
      (เริ่มบริจาคพร้อมรับเหรียญที่ระลึก ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ** โดยไม่มีการจอง **)


      ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาค พร้อมรับเหรียญที่ระลึกพิธีเปิดอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โดยสามารถบริจาคได้ที่

      2.1. ศิริราชมูลนิธิ
          • ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

               เปิดรับบริจาคทุกวัน โทร. 0 2419 1414
               วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.30 - 17.30 น.
               วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

         • โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
               เปิดรับบริจาคทุกวัน เวลา 09.00 – 15.30 น.

          • ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชั้น G
               เปิดรับบริจาค วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
               (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
               *หมายเหตุ : รับเหรียญที่ระลึกพร้อมใบเสร็จรับเงินบริจาค

       2.2. ธนาคารกรุงเทพ (46 สาขาที่ร่วมโครงการ)
          ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >> คลิก
                        หรือกรอก “แบบฟอร์มบริจาคเงินเพื่อรับเหรียญที่ระลึกฯ” ที่สาขาที่เข้าร่วมโครงการ
          ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงินที่เคาน์เตอร์สาขาที่เข้าร่วมโครงการ 46 สาขา
                        คลิกดู ธนาคารกรุงเทพ (สาขาที่ร่วมโครงการ)
          ขั้นตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่ธนาคารส่งมอบเหรียญที่ระลึกและสำเนาใบชำระเงินคืนแก่ผู้บริจาค
สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โทร. 0 2419 7646 -7 ในวันและเวลาราชการ